Projekty zjazdów z dróg powiatowych i wojewódzkich

Planując budowę domu należy pamiętać, że przed wykonaniem zjazdu należy wykonać projekt i uzgodnić z Zarządcą drogi. Jeśli jesteś inwestorem lub właścicielem terenu i chcesz zbudować lub przebudować zjazd z drogi publicznej na swoją działkę to dobrze trafiłeś. Brak świadomości społecznej sprawia, że powstaje wiele zjazdów budowanych "na dziko". Tymczasem budowa zjazdu bez pozwolenia może zostać uznana za samowolę budowlaną i spotkać się z karą finansową. W najgorszym przypadku będzie się też wiązać z koniecznością rozebrania zjazdu, zwłaszcza wtedy, gdy lokalizacja zjazdu będzie nieodpowiednia. Chcąc uniknąć takich nieprzyjemności należy w pierwszej kolejności, wykonać projekt zjazdu i przekazać go do uzgodnień w stosownych urzędach, aby docelowo uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót. Po drodze potrzebny może być jeszcze projekt organizacji ruchu dla potrzeb pozwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Jak widać droga do własnego zjazdu wydaje się zawiła, ale jeśli skontaktujesz się z nami dołożymy wszelkich starań, aby Twój zjazd z drogi został zaprojektowany profesjonalnie i możliwie szybko uzgodniony w urzędach. Zadbamy również o stan Twojego portfela proponując atrakcyjną ceną za wykonanie projektu - zarówno za projekt zjazdu indywidualnego jak i zjazdu publicznego, tak samo w przypadku zjazdu z drogi gminnej jak i drogi powiatowej lub wojewódzkiej, a nawet drogi krajowej.

Masz pytanie?
Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu (z braku odrębnej zgody) będą wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi przez firmę "Geo-Tech Usługi Geodezyjne inż. Marcin Korda" na niniejszą korespondencję.