Projekty wodno kanalizacyjne

Projekty wodno kanalizacyjne są niezbędne do uzyskania na naszej nieruchomości wody oraz odprowadzenia ścieków. Nasz firma kompleksowo zajmuje się tego typu projektami oraz wszystkimi związanymi z nimi formalnościami.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, uzgodnieniami i pracami budowlanymi: od sporządzenia mapy zasadniczej do celów projektowych, uzyskania warunków technicznych, opracowania projektu, zgłoszenia i wszystkie formalności związane z wykonaniem przyłącza wody i kanalizacji lub budową sieci wod-kan do ostatecznego odbioru przez gestora sieci.

Projektujemy i budujemy sieci oraz przyłącza w wszystkich gminach powiatu kartuskiego ze szczególnym uwzględnieniem tych lokalizacji.

Masz pytanie?
Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w powyższym formularzu (z braku odrębnej zgody) będą wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi przez firmę "Geo-Tech Usługi Geodezyjne inż. Marcin Korda" na niniejszą korespondencję.